Kayaking Black Canyon - robatzzyzx
Nearing our camping beach.

Nearing our camping beach.