Tanzania 2011 - robatzzyzx
Serena Mountain Lodge - our rendezvous point in Arusha, Tanzania.

Serena Mountain Lodge - our rendezvous point in Arusha, Tanzania.