Tanzania 2011 - robatzzyzx
This and next 7 photos taken around the grounds of the Mountain Lodge.

This and next 7 photos taken around the grounds of the Mountain Lodge.