Tanzania 2011 - robatzzyzx
The women of this Maasai village.

The women of this Maasai village.