Tanzania 2011 - robatzzyzx
Red-cheeked Cordon-bleus.

Red-cheeked Cordon-bleus.