Tanzania 2011 - robatzzyzx
Wildebeest (White-bearded Gnu) on the move - Tarangire NP.

Wildebeest (White-bearded Gnu) on the move - Tarangire NP.